logo_tcsir BIP

Informacje


O nas
Nasze obiekty
Aktualności
Zapowiedzi imprez
Relacje z imprez
Współpraca i partnerzy

Zawody pływackie Masters


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTWA MASTERS W TCZEWIE

Organizator: Dyrektor Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji

Współorganizator: Tczewskie WOPR

Tczew, 14.03.2015

REGULAMIN ZAWODÓW

Naczelnik zawodów: Mariusz Krupa

Sędzia Główny zawodów: Aleksandra Hebel

Kontakt zawodymasterstczew@gmail.com

I. Termin i miejsce

- 14-03-2015r. od godz. 15.15
- pływalnia kryta TCSiR w Tczewie ul. Wojska Polskiego 28A
- długość - 25 m
- ilość torów - 6
- temperatura wody - 27 °C (± 1)
- Pomiar czasów ręczny
- biuro zawodów otwarte od 14:00 / hol główny basenu /
- zawody rozpoczną się o godz. 15:00

godz. 15:15-15:35 rozgrzewka na pływalni
godz. 15:45 uroczyste otwarcie zawodów
godz. 16:00 rozpoczęcie zawodów

II. Zawodnicy

1. Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy w wieku od 20 lat (rok urodzenia 1995 i starsi).
2. Każdy zawodnik może uczestniczy w dowolnej ilości konkurencji
3. Zawodnicy muszą złożyć pisemne oświadczenia, że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność.

III. Obowiązki zawodników

1. Zawodnicy odpowiedzialni są za zapoznanie się z regulaminem zawodów oraz przepisami i regulaminem dotyczącym poszczególnych konkurencji.
2. Każdy zawodnik/zawodniczka powinien/powinna być ubrany/ubrana stosownie podczas ceremonii otwarcia.
3. Zawodnicy zgłaszają się punktualnie w wyznaczonym miejscu zbiórki, przed rozpoczęciem każdej konkurencji.
4. Spóźnieni na miejsce zbiórki zawodnicy nie będą dopuszczeni do konkurencji.
5. Zawodnicy zobowiązani są stosować się do przepisów, a ich naruszenie będzie zgłaszane Sędziemu Głównemu, który podejmie odpowiednie działania.
6. Przestrzeganie regulaminu pływalni.
7. Zawodnicy i zawodniczki nie mogą korzystać ze skór

IV. Konkurencje:

1. 50m stylem dowolnym
2. 50m stylem klasycznym
3. 50m stylem grzbietowym
4. 50m stylem motylkowym

V. Strój do zawodów

1. Wszyscy zawodnicy muszą nosić stroje lub kostiumy zgodne z obowiązującymi standardami ILS (normy FINA)
2. Zawodnik zostanie wykluczony z zawodów, jeśli nie będzie odpowiednio ubrany.

VI. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia należy przesyłać na adres :

zawodymasterstczew@gmail.com do 12.03.2015 r.,

zgłoszenie powinno zawierać

- wypełnioną KARTĘ STARTOWĄ ZAWODNIKA
- wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ UCZESTNIKA ZAWODÓW
- POTWIERDZENIE UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ

istnieje możliwość zgłoszeń w dniu zawodów jednak wiąże się to z wyższą opłatą startową o 10 zł.

KARTĘ STARTOWĄ wraz z KARTĄ UCZESTNIKA ZWODÓW można znaleźć na stronie :

www.zawodymasterstczew.cda.pl

2. W dniu zawodów w biurze zawodów należy potwierdzić swój start nie później niż do godziny 15:00, a także złożyć oświadczenie o stanie zdrowia
3. Opłata za start wynosi 20zł w przypadku zgłoszenia do dnia 12.03.2015, w przypadku zgłoszenia w dniu zawodów opłata startowa wynosi 30zł.
W zgłoszeniu prosimy o podanie czasów w danych konkurencjach.
Osoby, które nie podadzą czasów w danej konkurencji, zostaną umieszczone w najsłabszej serii.

VII. Kategorie wiekowe

Grupa młodzieżowa: „0” 20-24 lata
Kategorie Masters: A 25-29, B 30-34, C 35-39, D 40-44, E 45-49, F 50-54, G 55-59, H 60-64, I 65-69, J 70-74, K 75-79, L 80-84 i dalej co 5 lat

VIII. Procedura startowa

Na sygnał sędziego - startera (długi gwizdek) zawodnicy zajmują miejsca na słupkach startowych. Na komendę startera „na miejsca” niezwłocznie przyjmują pozycje startową- gdy wszyscy znieruchomieją starter daje sygnał gwizdkiem do startu. Dopuszcza się możliwość startu z wody.
Falstart jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika, bieg nie zostaje zatrzymany, a zawodnik zostaje poinformowany o dyskwalifikacji po zakończeniu biegu. Falstarty wynikające z przyczyn technicznych lub z błędu sędziego nie dyskwalifikują zawodnika.

IX. Przepisy techniczne

Zawody będą przeprowadzone seriami na czas. Serie będą ustalone zgodnie z przepisami pływania - wg zgłoszonych aktualnych czasów. Osoby bez podanych czasów będą startowały w najsłabszych seriach.

X. Protesty

1. Protesty powinny być składane na piśmie do sędziego głównego zawodów, bezpośrednio po rozegranej konkurencji.
2. Każdy protest podlega opłacie w kwocie 50 złotych. Protest nie opłacony lub opłacony nieprawidłowo nie będzie rozpatrywany.
3. W przypadku uwzględnienia opłaconego protestu kwota 50 złotych zostanie w całości zwrócona składającemu protest. W przypadku nie uwzględnienia opłaconego protestu kwota 50 złotych nie jest zwracana składającemu protest i wpływa na konto organizatora.
4. Ogłoszenie wyników powinno być wstrzymane do czasu wyjaśnienia protestów.
5. Protesty będą rozpatrywane w trybie natychmiastowym.
6. O sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny.

XI. Nagrody

1. Za zajęcie miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych w konkurencjach indywidualnych - dyplomy
2. Dodatkowo organizatorzy przewidują puchary dla najlepszych zawodników i zawodniczek

XII. Zasady finansowania

1. Opłata startowa wynosi 20,00 zł od każdego zawodnika biorącego udział w zawodach.
2. Opłata startowa musi być wpłacona do dnia 12.03.2015 r. na poniższe konto :

Tczewskie WOPR
ul. Dygasińskiego 8/1
84 8345 0006 0004 3544 2000 0001

TYTUŁ WPŁATY : opłata startowa Mistrzostwa Masters Tczew oraz nazwisko zawodnika. Można dokonywać opłat grupowych ale należy wtedy podać wszystkie nazwiska osób, za które uiszczana jest opłata.

3. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej podczas rejestracji w dniu zawodów. W takim przypadku opłata wynosi 30zł.

XII. Postanowienia końcowe

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP oraz regulaminy i przepisy ruchu Masters. W sprawach nie określonych regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami decyzje podejmuje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Sędzia Główny zawodów.

DODATKOWE INFORMACJE

- Dla zawodników i widzów będą udostępnione trybuny.
- W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
- Ubezpieczenie zapewnia sobie każdy uczestnik we własnym zakresie.
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie sportowym.

Ręczny pomiar czasu zawodnika dokonywany jest przez jednego sędziego. Przyznawanie miejsc - jeżeli w danym biegu kolejność zawodników wyznaczona przez sędziego celowniczego nie jest zgodna z wynikami zmierzonymi przez sędziów mierzących czas, sędzia celowniczy rozstrzyga kolejność miejsc na mecie. Zawodnikom przyznaje się ten sam czas, który uzyskuje się przez dodanie obydwu czasów do siebie i podzieleniu przez dwa.

Naczelnik Zawodów

Drukuj Udostępnij Strona główna Wstecz

NASZA OFERTA

Basen

czytaj więcej...

Basen
Basen duży, mały i odkryty

Fitness

czytaj więcej...

Fitness
Zajęcia i aerobic w wodzie

Siłownia

czytaj więcej...

Siłownia
zajęcia na siłowni

Sauna

czytaj więcej...

Sauna
sucha i parowa

Korty tenisowe

czytaj więcej...

Korty tenisowe
Korty otwarte i pod halą

Boiska sportowe

czytaj więcej...

Boiska sportowe
Kilka boisk sportowych

Przystań nad Wisłą

czytaj więcej...

Przystań nad Wisłą
Zatrzymaj się w Przystani

Pozostałe

czytaj więcej...

Pozostałe
Spływy kajakowe i place zabaw