Image Alt

Koncepcja nowego basenu

  /    /  Koncepcja nowego basenu

Jak się to zaczęło i jak będzie wyglądać nowy basen

Zanim poznasz koncepcję nowego basenu dowiedz się o kilku istotnych szczegółach...

1. Tczewscy radni byli za...

Po pierwsze, tczewscy radni uchwałą nr XXXII/321/2021 opowiedzieli się za powołaniem spółki prawa handlowego, która zajmie się rozbudową kompleksu basenów.

2. Decyzna jest strategiczna...

– Decyzja jest strategiczna – zadanie szacowane na ok. 30 mln zł zdominuje plany inwestycyjne miasta na najbliższe lata – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Tczewianie zasługują na nowy obiekt. Obecna pływalnia,  zbudowana w latach 70-tych, przestała już wystarczać. Nowy obiekt  będzie odpowiedzią na potrzeby sportowców, ale też osób, które wolą pływanie typowo rekreacyjne. Planujemy wybudowanie basenu sportowego oraz drugiego – rekreacyjnego, z elementami aquaparku. Oczywiście nadal funkcjonować  będzie dotychczasowa pływalnia.

3. Likwidacja obecnej jednostki...

Ponieważ realizacja inwestycji wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych, Gmina Miejska Tczew przeprowadziła likwidację jednostki budżetowej Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji i utworzyła jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której zostały powierzone zadania likwidowanego TCSiR, w tym realizacja planowanego projektu.

Tak powstała spółka: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie.

4. Utworzenie nowej spółki

Utworzenie spółki spowodowało, że to spółka będzie realizować planowany projekt i będzie odpowiedzialna za pozyskanie finansowania. Na realizację inwestycji spółka wyemituje obligacje. Źródłem przychodów spółki z tytułu inwestycji, zapewniającej jej środki w wysokości niezbędnej do obsługi zaciągniętego zadłużenia (rat i odsetek), będą po części płatności od użytkowników basenu, a zasadniczo rekompensata przekazywana przez miasto oraz środki w postaci dokapitalizowania. Ponadto spółka będzie mogła korzystać z wielu udogodnień przewidzianych dla przedsiębiorców a niedostępnych dla miasta, jak np. możliwość odliczania podatku VAT.

5. Budowa do 2023 roku...

Jak mówi prezydent Mirosław Pobłocki, nowa spółka, na podstawie gotowego już programu funkcjonalno-użytkowego, będzie mogła szukać finansowania i ogłosić przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przeprowadzenie niezbędnych procedur powinno nastąpić do 2023 roku, a sama budowa  to kolejne dwa lata.

Koncepcja nowego basenu

Projekty (pdf)

Skip to content