III Otwarte Mistrzostwa Tczewa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

REGULAMIN III OTWARTYCH MISTRZOSTW TCZEWA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC 

I Termin i miejsce zawodów.

 • 21.05.2022r. Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Tczewie,
  ul. Wojska Polskiego 28A,
 • godz. 9.30 – 10.30 – ważenie zawodników,
 • godz. 11.00 – rozpoczęcie zawodów.
  II Organizator:
 • Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.
  III Cel zawodów.
 • popularyzacja wyciskania sztangi leżąc jako jednej z konkurencji trójboju siłowego,
 • propagowanie aktywnego uprawiania sportu.
  IV Zasady rywalizacji.
 • zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Federacji WUAP i GPC w stylu klasycznym,
 • rywalizacja odbywać się będzie w ośmiu kategoriach wagowych mężczyzn:
  do 60 kg, do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg, do 100 kg, do 110 kg, i powyżej 110 kg według punktacji tabeli Wilks’a (mogą ulec zmianie),
 • w kategorii OPEN kobiety.
  V Warunki uczestnictwa.
 • obowiązuje następujący strój sportowy:
 1. koszulka do łokcia,
 2. krótkie spodenki do kolan,
 3. wełniak,
 4. nie dopuszcza się startu w specjalistycznych koszulkach przeznaczonych do wyciskania sztangi w leżeniu.
 • dobry stan zdrowia,
 • zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego do startu w zawodach.
  VI NAGRODY.
 • za miejsca na podium w każdej kategorii wagowej (wg punktacji Wilks’a) przewidziane są puchary, pamiątkowe koszulki oraz dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują dyplomy.
 • wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.
  VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 • każdy zawodnik powinien być ubezpieczony we własnym zakresie lub przez delegujący klub,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki w czasie zawodów,
 • wszystkie sporne sprawy rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
  UWAGA!
 • zawodnicy chcący brać udział w zawodach powinni zgłosić swój akces w recepcji klubu lub na adres mailowy: instruktor4u@gmail.com
 • zgłoszenie powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko,
 2. data i miejsce urodzenia,
 3. waga ciała (kategoria wagowa, w której zawodnik będzie startował),
 4. miejsce zamieszkania. Wpisowe wynosi 50 zł- płatne w dniu zawodów w kasie siłowni.
  KAŻDY Z ZAWODNIKÓW ZOBOWIĄZANY JEST DO OKAZANIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ
  Serdecznie zapraszamy
Skip to content