Ochrona danych osobowych

  Klauzula informacyjna dla klientów TCSiR Sp. z o.o.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
  Administrator informuje, iż:

  1. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28A, 83-110 Tczew.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Spółki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.

  3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

  Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji usług oferowanych przez Tczewski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody.

   4. Prawa osób, których dane są przetwarzane

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt 3.

  Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Okres przechowywania

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

  6. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

  7. Dobrowolność podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3.

  8. Profilowanie

  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

  9. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres wskazany w pkt 1.

  Skip to content