Image Alt

Pomost cumowniczy

  /    /  Pomost cumowniczy

Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I

Projekt pn.: „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I.”
realizowany przez Lidera Projektu Samorząd Województwa Pomorskiego
W ramach projektu Gmina Miejska Tczew realizowała zadanie
pn.: „Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie”

PROGRAM: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa 6 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym.

Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

PARTNERZY PROJEKTU: samorządy województwa pomorskiego i województwa warmińsko-mazurskiego oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Budżet projektu:

Wartość całego projektu: 84 843 985 PLN w tym dofinansowanie (60%): 41 679 844 PLN

Wartość zadania Gminy Miejskiej Tczew: 1 010 246 PLN

Okres realizacji projektu: 2010 – 2014

Okres realizacji zadania Gminy Miejskiej Tczew: 2010 – 2012

Przedmiot i cele projektu:

Celem projektu jest utworzenie zintegrowanego systemu Informacji Turystycznej, obejmującego swoim zasięgiem region woj. pomorskiego, umożliwiającego systemowe przekazywanie aktualnych kompleksowych informacji turystycznych o całym regionie.

Projekt wpisuje się w Międzynarodową Drogę Wodną E-70, która łączy Zalew Wiślany z Europą Zachodnią. Twórcom Pętli Żuławskiej przyświeca idea utworzenia, spełniającej wysokie standardy, unikatowej sieci portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych. Sieć będzie służyć zarówno amatorom sportów wodnych, jak i turystom, których „Pętla” ma zachęcić do częstych wizyt na Pomorzu. Obszar objęty projektem to tereny Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną, łącznie 11 gmin w województwie pomorskim i jeden powiat w województwie warmińsko-mazurskim.

DZIAŁANIA zrealizowane w ramach projektu:

– budowa przystani żeglarskich w Błotniku, Rybinie, Osłonce, Białej Górze, Park Północny w Malborku, Braniewie i Nowej Pasłęce;
– elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku)
– rozbudowa portu żeglarskiego w Elblągu,
– rozbudowa portu w Kątach Rybackich,
– rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej,
– budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie,
– budowa pomostów cumowniczych w Tczewie i Drewnicy,
– zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku.

Dodatkowe informacje na stronie:

www.poig.gov.pl (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)
www.mrr.gov.pl (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)
www.pot.gov.pl (Polska Organizacja Turystyczna)
www.wrotapomorza.pl (Wrota Pomorza)

Kontakt z Zarządcą pomostów cumowniczych w Tczewie:

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 28 A
telefon: 58 531-46-26
e-mail: info@tcsir.pl
strona internetowa: www.tcsir.pl

Galeria zdjęć

Skip to content