REGULAMIN ZAWODÓW TCZEW BAR WARS 2022

                I OPIS POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

1.PRZEPISY WSTĘPNE

1. Organizatorem zawodów jest Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Tczewie.

2. Zawody będą rozgrywane na terenie „KANONKI” w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 28A.

3. Zawody odbędą się dnia 2.07.2022 roku od godz. 11:00

4. Celem zawodów jest :

-podnoszenie sprawności ogólnej uczestników oraz popularyzacja dyscyplin sportowych jakimi są Street Workout, Kalistenika.

-aktywne spędzenie wolnego czasu,

-promocja miasta.

5. W zawodach mogą brać udział osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 14 lat. Osoby niepełnoletnie wymagają pisemnej zgody pełnoprawnego rodzica lub opiekuna. Zgoda musi być dostarczona do organizatorów najpóźniej na 30 min przed datą i godziną rozpoczęcia zawodów. Niedopełnienie powyższego wymogu będzie związane z automatycznym niedopuszczeniem uczestnika do zawodów.

6. Zawody podzielone są na dwie dyscypliny:

Zawody FREESTYLE

Zawody Street Lifting – kategoria do 80kg

                                       kategoria od 80kg

7. Opłaty wpisowe:

Zawody Freestyle – 20 zł (OPŁATA DOTYCZY OSOBY KTÓRE PRZEJDĄ ELIMINACJE)

Zawody siłowe – 20 zł

Odpłatność w dniu zawodów u organizatora.

8. Zapisy na zawody będą przyjmowane poprzez elektroniczne zgłoszenie na maila silownia@tcsir.pl

Prosimy napisać Imię i Nazwisko, wiek, dyscyplina zawodów, wagę zawodnika.

9. Zawodnicy biorący udział w evencie biorą pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia i ewentualne kontuzje. Zawodnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora.

2. REGULAMIN FREESTYLE

Wstęp(Eliminacje)

Wszyscy uczestnicy będą mieli 60 sekund na pokazanie swoich umiejętności, trzech sędziów wybierze z wszystkich zainteresowanych dwudziestu uczestników którzy przechodzą do dalszej części zawodów.

1. Przewiduje 3 rundy (ćwierćfinał, półfinał, finał). 

2. Każdy występ w każdej rundzie będzie trwał 45 sekund (czas liczony od dotknięcia drążka lub rozpoczęcia figury na podłodze/paraletkach).

W każdej rundzie zawodnicy będą „wchodzić” jeden po drugim bez zbędnych przerw zgodnie z kolejnością numerów startowych. Dozwolone jest wyczekanie na „dropa” ?

3. Do dyspozycji będzie DOWOLNIE: drążek, podłoga, paraletki (nie ma konieczności wykorzystania każdego ze sprzętów). Występ będzie wykonywany do wcześniej wysłanej przy zgłoszeniu muzyki bądź losowo wybranej przez organizatora jeśli zawodnik nie podesłał linku.

4. Każdy UCZESTNIK KONKRETNEJ RUNDY będzie oddawał głos (na karteczce) na TRZECH NAJLEPSZYCH wg. niego RYWALI (nie można głosować na siebie). 

Organizatorzy zliczając wszystkie głosy stworzą ranking zawodników. W sytuacjach koniecznych do rozwiązania (np. zawodnicy z taką samą ilością punktów) dodatkowy głos będzie miał organizator.

5. Typując trzech najlepszych rywali punktacja będzie wyglądała następująco: 

            miejsce 1 – 3 pkt 

            miejsce 2 – 2 pkt. 

            miejsce 3 – 1 pkt. 

6. Do kolejnej rundy zakwalifikuje się ilość zawodników podana przez Organizatora w dniu zawodów (jest to zależne od ilości uczestników).

7. W każdej kolejnej rundzie (półfinał lub finał) punktacja będzie naliczana na nowo na podstawie głosów oddanych przez zawodników uczestniczących w bieżącej rundzie. Ranking z poprzedniej rundy nie będzie brany pod uwagę.

8. Zwycięzcą zostanie zawodnik z największą ilością punktów z ostatniej rundy. 

9. WAŻNE-PRZECZYTAJ: Głównym kryterium takiego oceniania jest element „show”, zaimponowania oceniającym i zaprezentowania swoich umiejętności. Każdy z uczestników/oceniających ma prawo oddać głos na danego zawodnika ZGODNIE ZE SWOIM UPODOBANIEM.

Zapobiegając wszelkim sporom i możliwym niezadowoleniom prośba do Was o nabranie dystansu do werdyktu i skupienie się na dobrej zabawie i potraktowanie współzawodnictwa na wydarzeniu jako coś dodatkowego. Taki system oceniania został wymyślony przez Olek Waszkiewicz oraz Anna Krajka za ich pozwoleniem korzystamy z takiego kryterium oceniania.

3. REGULAMIN zawodów siłowych

Zawodnicy zobowiązani są w tym etapie wykonać 3 ćwiczenia:

1. Przysiady + 32kg (2x16kg)

2. Podciąganie + 24kg

3.Dipy + 36 kg

(Ciężar w postaci kettlebell będzie podnoszony za pomocą specjalnego pasa, w przypadku przysiadów ciężar trzymany jest przed sobą oburącz)

 *Prawidłowe powtórzenie oceniają sędziowie, którzy na bieżąco będą korygować formę zawodników. KAŻDE POWTÓRZENIE ZAWODNICZKA ZOBOWIĄZANA JEST WYKONYWAĆ NA KOMENDĘ SĘDZIEGO!

*Przysiady – 32kg kettleball trzymamy oburącz przed sobą na wysokości klatki piersiowej. Powtórzenie zostaje zaliczone w przypadku, gdy podczas przysiadu łokcie dotkną kolan zawodnika.

 Podciąganie przy podciągnięciu broda nad drążek, przy zejściu pełny wyprost rąk – zaakcentowanie wyprostu, nachwyt. Niedopuszczalne jest balansowanie ciałem, podbijanie nogami (kip), huśtanie się.

Dipy(Pompki ma poręczach) ugięcie ramion do kąta przynajmniej 90 stopni. Wyjście do pełnego wyprostu z zablokowaniem łokci zaakcentowanie wyprostu. Niedopuszczalne jest zbytnie pochylanie się, bujanie, oraz kipowanie. Dopuszczalny odpoczynek między powtórzeniami – maksymalnie  5s.

Kategorie wagowe zależne są ilości zgłoszonych osób ( taka informacja pojawi się 5 dni przed zawodami)

  1. Do 80 kg
  2. Powyżej 80 kg

Każde Ćwiczenie oceniane jest osobno,  osoba która uzyska największą ilość powtórzeń zdobywa największą  ilość punktów.

1 miejsce  – 30 pkt

2 miejsce – 27pkt

3 miejsce – 24 pkt

4 miejsce – 21 pkt

5 miejsce – 19 pkt

6 miejsce – 16 pkt

7 miejsce – 13 pkt

8 miejsce – 10 pkt

9 miejsce – 7 pkt

10 miejsce – 4 pkt

11 miejsce – 1 pkt

Jeśli zawodnik wykona  w trzech ćwiczeniach największą ilość powtórzeń może zdobyć 90pkt

KAŻDE POWTÓRZENIE ZAWODNICZKA ZOBOWIĄZANA JEST WYKONYWAĆ NA KOMENDĘ SĘDZIEGO!

Zawodnik z najwyższą liczbą punktów wygrywa.

W przypadku uzyskania takiej samy liczby punktów przez 2 zawodniczki zostanie ogłoszona dogrywka w formie konkurencji niespodzianki.

Organizatorzy mistrzostw zastrzegają sobie prawo do wprowadzania poprawek do powyższego regulaminu. W przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek poprawki, organizatorzy zobowiązują się o poinformowanie o tym wszystkich uczestników.

Skip to content